top of page
Zoeken
  • sculpturegardenblu

ONTHULLING KUNSTWERK ELLEN SPIJKSTRA

Bijgewerkt op: 2 mrt. 2022SPEECH BIJ DE ONTHULLING VAN DE SCULPTUUR ‘DOOR DE JAREN HEEN’ VAN ELLEN SPIJKSTRA OP 26 APRIL 2017 GEHOUDEN DOOR JAN GULMANS, VOORZITTER VAN DE STICHTING BEELDENTUIN BLUE BAY. EXCELLENTIES, EN OVERIGE KUNSTVRIENDEN MIJN NAAM IS JAN GULMANS EN IK HEET U WELKOM NAMENS HET BESTUUR VAN DE STICHTING BEELDENTUIN BLUE BAY, WAARIN FREDDY CURIEL DE PORTEFEUILLE FINANCIEN BEHEERT EN SEPP KOSTER ALS SECRETARIS OPTREEDT. VANDAAG VINDT DE ONTHULLING PLAATS VAN DE EERSTE SCULPTUUR VAN DE BEELDENROUTE EN VAN DE BEELDENTUIN ( DIE PAS OVER TWEE JAAR TE BEWONDEREN ZAL ZIJN). EEN HEUGLIJKE DAG VOOR HET BESTUUR, ELLEN SPIJKSTRA, DE KUNSTENAARS, VOOR BLUE BAY RESORT EN VOOR CURACAO. VANDAAR DAT IK MIJ GEHULD HEB IN DE KLEUREN VAN DE CURACAOSE VLAG. EEN KORTE TERUGBLIK. AANVANKELIJK WILDEN WIJ EEN BEELDENTUIN OPRICHTEN IN DE TUINEN VAN LANDHUIS BLAUW, MAAR TOEN DUIDELIJK WERD DAT DE RENOVATIE VAN HET LANDHUIS MEER TIJD ZOU VERGEN HEBBEN WIJ BESLOTEN OM TE BEGINNEN MET EEN BEELDENROUTE EN DE SCULPTUREN ALS STICHTING TE KOPEN. ONZE ADVISEURS HADDEN AL GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN EEN BEELDENROUTE, WAARBIJ SCULPTUUR EN LANDSCHAP ZEER GOED KONDEN HARMONIEREN. DE BEELDENROUTE ZOU WEL EEN ANDER KARAKTER KRIJGEN, OMDAT DE TE PLAATSEN SCULPTUREN VEEL MONUMENTALER ZOUDEN MOETEN ZIJN DAN DE BEELDEN DIE IN DE BEELDENTUIN ZOUDEN KOMEN. WIJ ZIJN DAN OOK ONZE ADVISEURS: NICOLE HENRIQUEZ, RALPH KEUNING, THOMAS MEIJER ZU SCHLOCHTERN, JENNIFER SMIT, JAN TEEUWISSE EN LUSETTE VERBOOM BIJZONDER DANKBAAR, WANT DE ROUTE ZIET ER AANTREKKELIJK UIT, ALTHANS SCHETSMATIG, DUS OP PAPIER. DE STICHTING HEEFT NOG GEEN MIDDELEN EN IS AFHANKELIJK VAN SPONSORS, DIE MET HET BESTUUR VAN MENING ZIJN DAT HET ALLESZINS DE MOEITE WAARD IS OM MEERDERE KUNSTENAARS VAN CURACAO EEN OPDRACHT TE GEVEN OM OP BLUE BAY EEN KUNSTWERK TE MAKEN VAN HOOG NIVEAU VOOR EEN BEELDENROUTE EN BEELDENTUIN, WAARMEE DIT EILAND ZICH KAN ONDERSCHEIDEN EN EER KAN INLEGGEN. VANMORGEN STOND IN HET ANTILLIAANS DAGBLAD EEN ARTIKEL MET DE KOP 'CULTURELE CRISIS OP CURACAO' VANWEGE DE CONSTATERING DAT CULTUUR EEN ONDERGESCHIKTE ROL SPEELT IN DE VERKIEZINGSCAMPAGNE. ZELF HAD IK MET EEN INGEZONDEN BRIEF IN DEZELFDE KRANT ER AL OP GEWEZEN DAT CHATA IN ZIJN PRESENTATIE VAN DE NIEUWE DIREKTEUR CULTUUR NIET ERG BELANGRIJK VINDT. HET TOERISME DRAAGT VOOR 25 % DEEL AAN ONS INKOMEN. DE CONCURRENTIE TUSSEN DE CARIBISCHE EILANDEN IS HEFTIG. CULTUUR IS BIJ DE KEUZE VAN DE TOERIST VOOR EEN VAKANTIEBESTEMMING, ZEKER BIJ DE 'BIG SPENDERS', VAN GROOT BELANG. KUNST IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DE CULTUUR. HET WORDT TIJD VOOR EEN ALGEMEEN GEDRAGEN CULTUURBELEID EN EEN DAADWERKELIJKE INVOERING VAN HET STRATEGISCH TOERISTISCH MASTERPLAN. WAT ZAL ER TE ZIEN ZIJN OP DE BEELDENROUTE? AL BIJ BINNENKOMST VAN HET RESORT STAAT OP BLAUWGEVERFDE ROTSBLOKKEN DE SCULPTUUR ‘MAP OF CURACAO’ VAN AVANTIA DAMBERG MET AFMETINGEN VAN 3 X 4 METER VOL MET KORAALSTEENTJES WAAROP DE MEEST VOORKOMENDE NAMEN OP CURACAO STAAN GEDRUKT. DAN SCHUIN DAARTEGENOVER KOMT EEN GROTE RING VAN SUMPINA’S, PARAFINE EN ASFALT VAN 6 METER DOORSNEDE VAN HERMAN VAN BERGEN. DOOR DE RING KUJKEND DOEMT DE EVERTSENBERG OP. OP DEZE LOCATIE STAAT DE TOTEM ‘DOOR DE JAREN HEEN’ VAN ELLEN SPIJKSTRA, GEMAAKT VAN KERAMIEK, TERRA SAGILLATA, IJZER EN BLADGOUD. NET OVER DE HEUVEL KOMT AAN DE RECHTERKANT EEN UIT EEN TAFELBERGSTEEN OPRIJZENDE GROEP TE STAAN, EEN KRACHTTOER VAN RIEN TE HENNIPE. ZIJN STEEN IS VANDAAG AANGEKOMEN EN DE BEWERKING VAN DE MONOLIET IS LIVE TE VOLGEN DE KOMENDE TIJD OP HET TERREIN VAN DE SECURITY HIER OP BLUE BAY. OP DE T-SPLITSING AAN HET EIND VAN DE FAIRWAY VAN HOLE 18 MAAKT DE ‘PEGASUS’ VAN BRIGITTE WAWOE KLAPWIEKENDE BEWEGINGEN. ZIJ HEEFT DIT GEVLEUGELDE PAARD LATEN LASSEN UIT DOOR HAAR VERZAMELDE IJZEREN MATERIALEN VAN DE MIJNMAATSCHAPPIJ. VAN HETZELFDE MATERIAAL GEMAAKT STAAT BRIGITTE’S EENHOORN LANGS DE WEG BIJ HET LANDHUIS, WAAR DE KRUISING MET HET GOLFPAD LIGT. HET ZEVENDE OBJECT DRIJFT IN HET WATER EN IS VAN PLASTIC, IJZER, FOAM EN BLAUWE WATERFLESSEN, DIE DE GASTEN VAN DE SUNSETBAR HEBBEN LEEGGEDRONKEN. YUBI KIRINDONGO’S BLAUWE ‘BIG B’ DRIJFT, ALTHANS DAT HOPEN WIJ, ZOALS DE WITTE SCULPTUUR VAN DE KUNSTENARES MARTHA PAN DRIJFT IN DE VIJVER VAN DE BEELDENTUIN VAN HET KROLLER-MULLER MUSEUM OP DE HOGE VELUWE IN NEDERLAND. INDIEN HET VERKEER EN DE WIND MIJN WOORDEN NIET HEBBEN VERWAAID ZULT U GEMERKT HEBBEN DAT DE DOOR GENOEMDE KUNSTENAARS AANGEWENDE MATERIALEN VAN LOKALE NATUURLIJKE EN/OF REEDS GEBRUIKTE AARD ZIJN, KENMERKEN VAN DE CURACAOSE (BEELDHOUW)KUNST. MENIG KUNSTWERK IS SPIRITUEEL GETINT. UITGANGSPUNT VAN ONZE SELECTIE WAS EN IS DAT DE KUNSTWERKEN REPRESENTATIEF ZIJN VOOR HET WERK VAN DE KUNSTENAAR WAT CONCEPT, VORM EN MATERIAALKEUZE BETREFT EN OPVALLEND (GOED) ZIJN. IETS NIEUWS OF NIETS NIEUWS. ALS FREELANCER HEB IK IN HET ANTILLIAANS DAGBLAD IN DE AFGELOPEN MAANDEN EEN SERIE ARTIKELEN GESCHREVEN OVER BRONZEN ERFGOED EN DE DRIE GROTE BEELDENTUINEN OP CURACAO. IK HEB DAARBIJ DANKBAAR GEBRUIK GEMAAKT VAN HET BOEK ‘MONUMENTEN EN STANDBEELDEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN’ VAN DE HIER AANWEZIGE KUNSTHISTORICA EN CURATOR JANNIFER SMIT EN VAN DE FOTO’S VAN HAAR VADER DE BEKENDE ARCHITECT BEN SMIT. OOK DOOR EIGEN INVENTARISATIE KWAM IK TOT DE CONCLUSIE DAT EEN EILAND ALS CURACAO ZEER RIJK IS AAN STANDBEELDEN EN MONUMENTEN UIT DE 19e, 20ste en 21 ste EEUW. SMIT EN IK VERSCHILLEN NIET VAN MENING DAT ER KUNST EN WANKUNST IS ONDER DEZE OBJECTEN. SMAKEN ZULLEN VERSCHILLEN EN KENNIS OVER KUNST EVENZO. IK WAS LAATST IN HET CURACAOSCH MUSEUM EN HOORDE DAT EEN VROUW STAANDE VOOR HET SCHILDERIJ 'DE KLUIZENAAR', MET DIE ONHEILSPELLENDE WOLKENPARTIJEN, VAN CAREL WILLINK, TEGEN HAAR MAN ZEGGEN: ‘WAT EEN LUCHT, HE?’, WAAROP DE MAN ZEI: ‘IK RUIK NIKS!' KUNST KAN EIGENLIJK NIET IN EEN DEFINITIE GEVAT WORDEN. HET IS EEN PSYCHOLOGISCH, SOCIOLOGISCH EN HISTORISCH GEBONDEN BEGRIP. WAT WIJ NU LELIJK, MOOI, ONBEGRIJPELIJK OF INTERESSANT VINDEN IS DAT WAARSCHIJNLIJK VOOR ONZE VOOROUDERS NIET GEWEEST. VOOR ONZE NAZATEN ZAL HET OOK WEL ANDERS ZIJN. JHR W.SANDBERG, MET CHRIS ENGELS EEN VAN DE MOTOREN VAN DE CURACAOSE KUNSTBEWUSTWORDING IN DE JAREN 50 EN BEGIN 60 VAN DE VORIGE EEUW, WAS VAN MENING DAT KUNST EEN AFSPIEGELING IS VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING. VOOR MIJ MOET KUNST INTERESSE OPROEPEN EN MIJ PAKKEN DOOR VORM, KLEUR, COMPOSITIE, CONSTRUCTIE, VOLUME, STRUCTUUR, MATERIAALGEBRUIK EN GEBRUIK VAN DE RUIMTE. KUNST MOET IETS MET JE GEEST DOEN EN JE FANTASIE OP HOL BRENGEN. ER WORDT WEL EENS GEZEGD: “;ER IS GEEN KUNST AAN” EN ‘”DAT KAN MIJN KLEINE BROERTJE OOK”. MIJN KLEINKINDEREN MAAKTEN EENS KUNST ALS KADO VOOR MIJN VERJAARDAG, MAAR KAREL APPEL WAS TOCH BETER!

BEELDEN ZIJN DUS OP CURACAO GEEN NIEUW VERSCHIJNSEL. MODERNE BEELDEN OOK NIET. YUBI KIRINDONGO WAS EEN VAN DE EERSTE LOKALE KUNSTENAARS MET EEN BEELD IN DE OPENBARE RUIMTE IN DE JAREN ZEVENTIG EN ZIJN GROTE TRIOMFBOOG OP ZIJN EIGEN PLEIN IS ZEKER NIET ZIJN LAATSTE. WAT WEL NIEUW IS, IS EEN BEELDENROUTE VAN MONUMENTALE SCULPTUREN OP CURACAO EN STRAKS EEN BEELDENTUIN MET WERK VAN UITSLUITEND OP CURACAO GEWOOND EN GEWERKT HEBBENDE EN HIER NOG STEEDS WONENDE KUNSTENAARS. BIJ ELKAAR ONGEVEER 30 OBJECTEN. IK KAN HET NIET VOLDOENDE ZEGGEN: DIT HANGT AF VAN FINANCIELE ONDERSTEUNING BIJ AANSCHAF OF VAN ADOPTIE VAN EEN KUNSTWERK DOOR BEGUNSTIGERS. EEN WEBSITE OVER ONS PROJECT IS AL IN DE LUCHT, MAAR NOG IN UITVOERING. AVANTIA DAMBERG HEEFT DEZE SITE GEMAAKT EN EEN AANZIENLIJK BEDRAG VAN HAAR HONORARIUM ALS DONATIE AAN DE STICHTING GESCHONKEN. HET BESTUUR IS ANTONNETTE KREMER, DE SECRETARESSE VAN SEPP KOSTER ZEER ERKENTELIJK VOOR HAAR VELE HAND- EN SPANDIENSTEN EN DAT GELDT EVENEENS VOOR ROELLA BLOEM, TAX ASSISTANT, VAN DELOITTE. GENERAL MANAGER MARIJN HALSEMA EN HOOFD SECURITY RONNY ERLING HEBBEN AL GOED WERK AFGELEVERD VOOR HET EVENEMENT DAT VANDAAG PLAATS VINDT, WIJ ZULLEN HEN NOG HARD NODIG HEBBEN VOOR WAT NOG KOMEN GAAT. ALVORENS TOT DE GEZAMENLIJKE ONTHULLING VAN ELLEN’S INGEPAKTE OBJECT OVER TE GAAN, GEEF IK GAARNE HET WOORD AAN SEPP KOSTER, DE ONTWIKKELAAR VAN DIT RESORT. EXCELLENTIES, DAMES EN HEREN DAN GAAN WIJ NU OVER TOT DATGENE WAARVOOR EENIEDER GEKOMEN IS : DE ONTHULLING VAN DE SCULPTUUR ‘DOOR DE JAREN HEEN’. ZOALS HET BORDJE OP DE STEEN AANGEEFT IS DE KUNSTENARES NOG JONG MAAR WEL ERVAREN. ZIJ IS GENEREUS, WANT ZIJ HEEFT HET MOGELIJK GEMAAKT NU AL TE STARTEN MET DE REALISATIE VAN DE BEELDENROUTE. ZIJ IS OOK SLIM WANT ZIJ HEEFT MET HULP VAN STAGIAIR TIMOTHY VOGES DIT WERK GEMAAKT EN MET TWEE ANDEREN EN EEN PICK-UP DEZE TOTEM IN ELKAAR GEZET OP EEN SOKKEL DIE DOOR MULTIBOUW VAN HENK EN WIJNIE WOLFSWINKEL IS GEMAAKT EN GESCHONKEN. EEN TOTEM IS , VOLGENS WIKEPEDIA ( 70.500.000 TREFFERS !!): EEN NATUURLIJK OF BOVENNATUURLIJK VOORWERP, WEZEN OF DIER DAT PERSOONLIJKE SYMBOLISCHE BETEKENIS VOOR EEN INIVIDU HEEFT EN MET WIENS FENOMENEN EN ENERGIE MEN ZICH STERK VERBONDEN VOELT. BIJ HET AANTIKKEN VAN HET WOORD TOTEMPAAL BLIJKT DAT DIT HEILIGDOM BETEKENT EN INDIAANS IS VOOR FAMILIE-TEKEN. HOE HET OOK ZIJ IN HET BOEK ‘GLOBAL LOCAL’ VAN ELLEN SPIJKSTRA IS VEEL MEER TE WETEN TE KOMEN OVER LEVEN EN WERK VAN DEZE BELANGRIJKE KUNSTENARES, DIE DE GROTE KERAMISTEN DER AARDE NAAR CURACAO HEEFT GEHAALD. ZELF ZEGT ZIJ: “MIJN OMGEVING IS DE BELANGRIJKSTE BRON VAN INSPIRATIE VOOR MIJN WERK. DE VORMEN EN TEXTUREN VAN KORAAL, HET PATROON VAN EEN BLAD OF HOE DE REFLECTIE VAN EEN SCHIP HET WATER KLEURT. MIJN WERK GAAT OVER HARMONIE, BALANS EN RUST. MATERIALEN EN HET PROCES VAN EROSIE EN BESCHADIGING FASCINEREN MIJ. IK GEBRUIK DIT IN RITMISCHE COMPOSITIES OF VORMEN. ‘DOOR DE JAREN HEEN’ IS GEINSPIREERD OP DE JAARRINGEN VAN DE KONINGSPALM. GOEDE (REGENRIJKE) OF SLECHTE (DROGE) JAREN BEPALEN OF DE RING SMAL OF BREED, GOUD OF ZWART WORDT. MIJN COLLEGA’S DIE EVENALS ONZE ADVISEURS GEHEEL BELANGELOOS HUN DENK-EN DAADKRACHT TER BESCHIKKING HEBBEN GESTELD AAN DE STICHTING, DANK IK VOOR HUN COOPERATIE. MIJN VROUW DANK IK VOOR HAAR KRITISCH-ANALYTISCHE INBRENG VANAF HET ONTSTAAN VAN HET IDEE VAN DE BEELDENTUIN TOT VANDAAG EN HAAR BEMOEDIGENDE WOORDEN. EN U DANK IK VOOR UW AANWEZIGHEID MET NAME ALESSANDRA LAITEMPERGHER, CURATOR MODERNE BEELDHOUWKUNST VAN MUSEUM BEELDEN AAN ZEE IN SCHEVENINGEN, DIE HAAR DIRECTEUR, JAN TEEUWISSE VERVANGT, EN VELEN VOOR DE STEUN IN DE AFGELOPEN PERIODE. IK VERZOEK MIJN COLLEGA’S EN ELLEN NAAR DE TOTEM TE KOMEN OM GEZAMENLIJK DE EERSTE SCULPTUUR VAN DE BEELDENROUTE TE ONTHULLEN.


Herman Verboom, Yubi Kirindongo. Sepp Koster, Antoinette Kramer en Lusette Verboom

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page